Xếp Al Capone – Phần I

Xếp Al Capone xoay người, điếu xì gà vừa được cắm lên môi thì ba bốn bàn tay hộ pháp của đám cận vệ...

Ðàn Trăng Quạt Bướm

Chương I Sáng hôm đó, bà Ba Các đang tưới bốn chậu cau kiểng đặt áp bốn gốc cây ngoài mái hiên thì nghe con...

Mang Xuống Tuyền Đài

Hoàng Hải Thủy Làng Văn xuất bản tại Canada năm 1998 Chương 1   Kế hoạch đặt bom văn phòng luật sư cấp tiến người Do Thái tương...

THẠCH KIẾM – Tự Tỉnh Nguyễn Nhật Tân phóng tác

Lời toà soạn: “Thạch kiếm”, đúng ra là “Thạch và kiếm”, là bộ truyện thiền học pha trộn kiếm đạo, tiểu thuyết hoá cuộc...