NGÀY HIỀN MẪU…

. Nguyễn Hữu Nghĩa Ô! Sực nhớ ra tôi cũng có mẹ như ai, nhưng mẹ tôi bị đầu độc chết lúc tôi vừa tròn...

BẮT TRẺ ĐỒNG XANH

BẮT TRẺ ĐỒNG XANH . Võ Phiến Trong những ngày gần đây ai nấy chỉ những xôn xao về chuyện ngưng chiến: Bao lâu nữa nhỉ?...

ĐẾN CỬA NHÀ QUAN

ĐẾN CỬA NHÀ QUAN (Nhân ngày giỗ học giả Thái Văn Kiểm, 1922 -2015) . Nguyễn Hữu Nghĩa (trích Hồi ký)   Lần đầu tiên tôi đến trình diện...

THƠ VỚI THẨN

Nghĩ Vụn bên cốc cà-phê sáng – 221112 THƠ VỚI THẨN . Nguyễn Hữu Nghĩa Hơn ba mươi năm trước, lúc chớm thu, dưới bút hiệu Cung...

NGHĨ VỤN: MƯỜI NĂM NHÌN LẠI FACEBOOK CỦA MÌNH

MƯỜI NĂM NHÌN LẠI FACEBOOK CỦA MÌNH . Nguyễn Hữu Nghĩa (18.5.2020) Ngay từ đầu thiên niên kỷ thứ ba, cậu út Việt Dzũng đã bảo...

THẢM TRẠNG ĐAU LÒNG CỦA SỰ KỲ THỊ

. Phạm Thanh Giao   Tôi học xong, ra trường vào cái thời thê thảm của cuộc khủng hoảng kinh tế 1985-1987. Sau gần một năm...

Đọc “Thạch kiếm” của Tự Tỉnh

Tiểu Đăng Hồi còn nhỏ, sau giai đoạn đọc tiểu thuyết chương hồi của Trung quốc (gọi tắt là truyện Tàu), tôi đọc tiểu thuyết...

Chuyện Thể Dục, Thể Thao

Bên cốc cà-phê sáng – 20190701 Nguyễn Hữu Nghĩa Tôi không có duyên với thể thao, thể dục, dù thời tiểu học cũng chạy theo trái...

Đọc “Kỹ-thuật Bonsai” của Nguyễn Nhật Tân

Tiểu Đăng Cuốn sách này tôi đọc đã lâu, thấy thú vị, đã mấy lần tính đưa ra nhận xét, nhưng rồi lại thôi....

Ba Điều Năm Chuyện

Trần Văn Tích Điều thiếu Nhóm biên soạn Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn, in lần thứ hai (có sửa chữa), nhà xuất bản Văn học,...