Nụ cười tin tức: Cơn bão tráng miệng

Tiếng Anh rất ngộ, desert là sa mạc, thêm vô một chữ /s/ thì biến thành món tráng miệng, dessert. Hồi năm nẳm, anh Bush...

Nụ cười thực đơn: Human chicken

Nụ cười thực đơn: Ai muốn thử món thịt người gà và người bò? Xin quí thực khách đừng giật thót cả tim mà mất...

Nụ cười quảng cáo – 240202

Thịt nạc đàn ông đã nấu chín, thái mỏng theo ý khách

Nụ cười thông cáo… CẮT DA QUI ĐẦU (?)

Pizza Hut Canada treo bảng thông cáo: "Do tình huống không lường trước về việc... cắt da qui đầu, phòng ăn sẽ đóng cửa..." Thiệt sao ta?...

Nụ cười tiếng Anh

"Tutors" là người dạy kèm; còn danh từ chung "tudors" chưa có trong tự điển, chỉ có danh từ riêng "Tudors" là phim bộ...

Nụ cười thực đơn Tàu – 240130

Ai muốn gọi thử món "Khách hàng nổi giận" này hông nè?