Đỗ Quang Vinh

ĐỖ QUANG VINH   Tác-giả Đỗ Quang-Vinh http://doquangvinhvenguon.com/ * sinh năm 1933 tại làng Phú-Lương, huyện Thanh-Liêm, tỉnh Hà-Nam. * cựu chủng-sinh Tràng Tập Hà-Nội & Tràng La-tinh Hoàng-Nguyên, Hà-Đông,...