3. Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kết thúc thế nào ?

3. Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kết thúc thế nào ? Cao Tuấn Phần thứ ba Ý kiến về một giải pháp hòa bình trường cửu cho Ukraine   Ngưng chiến...

2. Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kết thúc thế nào ?

2. Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kết thúc thế nào ? Cao Tuấn Phần thứ hai Cuộc chiến tại Ukraine nhìn trong chính trị của "thế chân vạc"   Như...

1. Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kết thúc thế nào ?

1. Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kết thúc thế nào ? Cao Tuấn Phần thứ nhất Các kịch bản Cuộc chiến của người Ukraine chống Nga xâm lăng là...

PUTIN NGÀY CÀNG THẤT THẾ NHƯNG NGOAN CỐ CHƯA BUÔNG UKARINE

PUTIN NGÀY CÀNG THẤT THẾ NHƯNG NGOAN CỐ CHƯA BUÔNG UKARINE . Nguyễn Hữu Nghĩa Hai nước thân thiện lớn nhất của Putin là Trung Quốc...

CHUYỆN TRÊN “PHÂY” – Ngày 30 tháng 11, 2020

* Mục này mở ra để giữ lại những gì cần giữ, xuất hiện trên facebook (phây) của Nguyễn Hữu Nghĩa. Chúng tôi cảm...

MẠNG HỘI ÁI HỮU LUẬT KHOA

MẠNG HỘI ÁI HỮU LUẬT KHOA Nguyễn Quốc Khải 30-07-2020 Ông Ngô Tằng Giao, một người quen thuốc trong cộng đồng Việt ở vùng Virginia, vừa phổ...

Liệu Coronavirus có chấm dứt Toàn Cầu Hóa như chúng ta biết hiện nay...

. Henry Farrel & Abraham Newman (Will the Coronavirus End Globalization as We Know It?) - Foreign Affairs, 16/03/2020) . Bản dịch của Mai Liêm Trận...