Hành Trình Về Phương Đông

Nguyên Phong PHẦN MỞ ÐẦU Trong cuộc sống vội vã, quay cuồng hiện tại, nhiều người đã mất đi niềm tin. Họ quan niệm rằng sống...

Kitty

Nguyên Hương

Hoa Trôi Trên Sóng Nước

Nguyên Phong (dịch)                 Ðạt Ma tây lai truyền hà pháp                 Loại hoa thiệp hải thủy phù phù                 Tông Diễn...