. nhn

Một cử Cộng Hoà không cuồng Trump nhưng vẫn là Cộng Hoà, hỏi tôi như trên. Hỏi thì đáp, nhưng tôi nhắc lại, tôi không phải là công dân Mỹ, dù tôi hay chõ mũi sang nhà hàng xóm, và những điều tôi nói chỉ là …nói chơi.
Trước hết, trong kỳ trước, Trump đã thắng ở 25 tiểu bang đỏ, thôi thì tôi cứ giả bộ “hào phóng” coi như hắn ta tiếp tục thắng ở các nơi đó đi, chỉ bàn về 15 tiểu bang khác, nơi cử tri đòng đưa khi vầy khi khác.
1. Georgia: ranh giới xanh đỏ mỏng như lưỡi lam. Có thể GA sẽ đỏ trở lại.
2. Arizona: giống như GA, đừng ngạc nhiên quá đáng.
3. Wisconsin: là tiểu bang “chiến trường” năm 2020, và sẽ vẫn xanh nhiều hơn đỏ.
4. Pennsylvania: Biden thắng 1.16% năm 2020, nhưng Trump thắng Clinton in 2016, không phải thắc mắc.
5. Nevada: nơi khó mà tính. Nevada xanh từ 2004 tới nay nhưng vẫn là “vùng tranh chấp.” Biden từng thắng 2.39%.
6. Michigan: giống như WI and PA, đã làm Trump “đứng tròng” năm 2016, Biden thắng 2.78%.
7. Minnesota: tiểu bang này xanh suốt 52 năm nay. Trump không thể thắng ở MN. Đừng quên năm 1984, cả nước đỏ, chỉ có MN là tiểu bang duy nhất vẫn cứ xanh!
8. New Hampshire: tiểu bang này chỉ đỏ một lần năm 2000 rồi xanh lại. Biden từng thắng 7.35%.
9. Maine: xanh từ năm 1988 và Biden từng thắng 9.07%.
10. Virginia: tiểu bang… tím, nhưng Biden đã thắng 10.11%.
11. New Mexico: Biden từng thắng 10.79%.
12. Colorado: càng ngày càng xanh thêm, có thống đốc đồng tính luyến ái và là tiểu bang đầu tiên hợp pháp hoá cần sa. Biden thắng 13.5%.
13. New Jersey: giống như Maine, xanh từ năm 1988. Biden thắng 15.94%.
14. Oregon: xanh từ năm 1984. Biden thắng 16.08%.
15. Illinois: ha ha… Khỏi bàn!
Ngoài ra, Trump cam đoan sẽ thắng ở New York. Thực sự hắn thua đậm tới 23.13%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here