ĐỖ QUANG VINH

 

Tác-giả Đỗ Quang-Vinh

http://doquangvinhvenguon.com/

* sinh năm 1933 tại làng Phú-Lương,

huyện Thanh-Liêm, tỉnh Hà-Nam.

* cựu chủng-sinh Tràng Tập Hà-Nội & Tràng La-tinh Hoàng-Nguyên, Hà-Đông, (1944-1950).

* cựu giáo-sư trung-học (1954-1998)

* cựu chuyên viên ngân hàng.

1-Trình-Độ Văn-Hoá:

* Tú-tài toàn phần (Hà-Nội, 1954)

* Cử-nhân Luật-Khoa (Saigon, 1968),

* Cao-Học ban Tiến-sĩ Kinh-Tế-Học (Đại-Học Luật-Khoa Sàigòn, 1971).

* Cử-nhân Giáo-Dục Đại-Học Toronto, Canada, xuất thân giáo-sư trung-học tại trường này (B.Ed & Ontario Teacher’s Certificate, 1992)

2- Hoạt-động Văn-Hoá

* Từ 1953, trợ bút cho các tạp-chí Công-Giáo tại VN và hải-ngoại: Trái Tim Đức Mẹ, Đạo Binh Đức Mẹ, Người Mới (VN),Tông-Đồ Fatima (Bỉ), Chân-Lý (Canada).

* Từ 1990, trợ bút cho các tạp-chí văn-hoá và tôn-giáo hải-ngoại: Định Hướng, Liên-Lạc Nhân-Văn (Paris), Vietnamologica (Canada), Dòng Việt (California)

* Từ 1954, dạy học tại các trường Trung-Học công-lập và tư-thục: Nguyễn-Trung-Trực, Sông Kiên (Rạch-Giá), Petrus Trương-Vĩnh-Ký, Hưng-Đạo, Nguyễn Khuyến, La-San Đức-Minh, Đạt- Đức (Saigon).

* Từ 1990-98, dạy Việt-ngữ tại Language International Toronto; tu thư và dạy Việt-ngữ tại Toronto Board of Education, MSSB, Canada.

* phụ-trách lớp Taichi ngoại khoá tại trường trung học École Étienne Brûlé (Toronto, Canada, 1992)

3- Tác-Phẩm Văn-Học :

* Tài-liệu Giảng Dạy Tiếng Việt (cuốn I, 1992 & cuốn II, 1993, Toronto Board of Education).

* Văn-Tuyển Vườn Hồng (cuốn I, II, III, IV, Toronto, 1994, 95, 96, 97).

* Tiếng Việt Tuyệt-Vời (Toronto, 1994 & 2000).

* Ca-Dao Đố Vui Học Tiếng Việt (Toronto, 1996).

* Học Đọc Tiếng Việt (Toronto, 1999).

* Về Nguồn [thơ], (Toronto, 1999).

* Bút-Thuật của Nguyễn-Du Trong Đoạn-Trường Tân-Thanh (Toronto, 2003).

* Lục Bát Đố Vui Học Tiếng Việt (Toronto, 2005).

4- Tác-Phẩm Tôn-Giáo:

* Thơ Kinh “Tin Yêu” (Toronto, 1995).

* Hành-Trang Lên Đường (sách tu-đức: gồm các chủ-đề thần-học tín-lý và luân-lý gia-đình nhìn trong bối-cảnh văn-hoá dân-tộc (Toronto, 2004).

* Con Xin Làm Kiếp Phù-Sa (thơ kinh toàn tập, nxb Tôn Giáo,  2011).

* Diễn Ca 10 Sách Thánh Kinh Cựu ước (Thánh Vịnh, Sách Gióp; Sách Giảng Viên, sách Châm Ngôn & Khôn Ngoan, sách Diễm Ca & Huấn Ca; sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Samuen)

5- Tác phẩm song ngữ:

* Tập Thái Cực Dưỡng Sinh – Let’s Practice Nutri-Living Taichi Exersises (Toronto, 2013)

6Nhạc thánh ca: DVD – Hát Dâng Kinh=>  http://bit.ly/3b9UF3Y

7- Những bài viết khác:

* www.petruskylhp.org/

* http://ttntt.free.fr/ =>tập san Định Hướng

* www.hmongstudies.org/VSBibHistoryCulture.html =>

– Do, Q.V. 1996. Petrus Truong Vinh Ky 1837-1898, a great cultural name, the first erudite philologist of the Vietnamese literature of Quoc Ng. Vietnamologica, volume 2.

* Cao Niên Bách Hạc: Trang thơ văn

* Trang nhà trên mạng Công Giáo Việt Nam =>

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=117

Đỗ Quang Vinh, 1950
Dạy học, Petrus Ky
Ra trường, Toronto University, 1992
Ra trường, ĐH Toronto
Ra mắt sách, Văn Bút Ontario, 2002
2022

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here